נדנד

נדנד
נִדְנֵד(Pilp. of וָדַד) 1) to make restless, shake, weaken. Lev. R. s. 18 (ref. to נֵד, Is. 17:11) נִדְנַדְתֶּם עליכם קצירןוכ׳ (or קצירין; Ar. נִדַּדְתֶּם, fr. נָדַד) (through your willing acceptance of the Law) you had made powerless over you the harvest (harvests, destructive forces) of the governments ; Yalk. Is. 287 נדית עלי (corr. acc.). 2) (neut. verb) to be rocked. Gen. R. s. 53 לא נִדְנְדָה עריסהוכ׳ never was a cradle rocked before it was rocked in the house of Abraham, i. e. never before was there such a festival at the weaning of a child. Nithpa. נִתְנַדְנִד to be moved, stirred up. Ex. R. s. 20, end נ׳ הארון Josephs coffin (sunk in the Nile) was stirred up (and came to the surface; Tanḥ. Ekeb 6 נזדעזע; Tanḥ. Bshall. 2, a. e. צף). Cant. R. to VI, 10 (play on כנ̇ד̇ג̇ל̇ו̇ת̇, ib.) כדור שנתנ̇ד̇נ̇ד̇ לג̇ל̇ו̇ת̇ו like the generation (of Hezekiah) that was stirred up for its exile; ib. כדורשנ׳ לגלות ולא גילה (read: שיִתְנַדְנֵד … ולא יגלה) like the generation (of the Messiah) which shall be moved about as if to go into exile, but shall not go. Ib. מִתְנַרְנְדִים ממסעוכ׳ moving from journey to journey; a. e.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Нужна помощь с курсовой?

Look at other dictionaries:

 • נדנד — 1 v. טולטל, נוענע, הוזז, הונד, הונע בתנועות נדנוד, הושב על נדנדה, נדנדו אות 2 v. להניע נדנדה; להניד, לטלט 3 v. לנג ס, לבלבל את המוח, להיות נודניק, להציק, להטריד, להטרי 4 v. לשבת בנדנדה; להתנודד, להתנועע, לנוע, לנוד, להיטלטל, לנטות, לעלות ולרדת,… …   אוצר עברית

 • נדנד לו — הטריד אותו, נטפל, הציק, נדבק אליו {{}} …   אוצר עברית

 • נדנד לו על הנשמה — הטריד אותו, נטפל, הציק, נדבק אליו {{}} …   אוצר עברית

 • בלבל את המוח — נדנד, הציק; ברבר, הציק בפטפוטו האינסופי, דיבר שטויות {{}} …   אוצר עברית

 • בלבל את הראש — נדנד, הציק; ברבר, הציק בפטפוטו האינסופי {{}} …   אוצר עברית

 • חיטט לו בנשמה — נדנד לו, דחף את האף, נכנס לו לחיים {{}} …   אוצר עברית

 • טרטר על הנשמה — נדנד, הטריד מאוד {{}} …   אוצר עברית

 • עשה לו חור בראש — נדנד, הטריד, בלבל את המוח; עשה רעש, טרטר {{}} …   אוצר עברית

 • שיגע אותו — נדנד לו, בלבל לו את המוח; עצבן אותו {{}} …   אוצר עברית

 • שיגע את השכל — נדנד, בלבל את המוח; עצבן {{}} …   אוצר עברית

 • שיגע לו את השכל — נדנד לו, בלבל לו את המוח; עצבן אותו {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”